Om Habasit

OM HABASIT®

 

Habasit – Solutions in motion

 

 

Verdensledende innen transportbånd og drivremmer. 
Habasit er din samarbeidspartner på transportbånd og drivremmer. 

Et omfattende salg- og servicenettverk med kvalifisert rådgivning fører til korte og sikre leveringstider med høy kvalitet. 
 
Gir og girmotorer gir tilbudet vårt ekstra styrke 
Gjennom Habasits deleierskap i Rossi Motoriduttori tilbyr vi nå også komplette løsninger med girmotorer, tannhjulsdrev, servomotorer, samt elmotorer.
 

HabaFLOW - vevbånd
HabaSYNC - tannreimer
HabasitLINK - plastmodulbånd
HabiPLAST - plastprofiler
HabaCHAIN - kjeder
HabaDRIVE - drivreimer
Habasit ROSSI GEARMOTORS
Hy-CLEAN
TACONIC Teflonband
Verktøy
CleanDRIVE
TECH-ROLL Hydrauliske Trommelmotorer

Conbelt AS / post@conbelt.no  / Strandvegen 88  / N-6200 Stranda.

Webdesign: www.moredesignteam.no